Werkwijze


Missie & visie

Wij zijn er voor elk kind, jongere of gezin die ondersteuning of intensieve begeleiding nodig hebben. In samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en de cliënten zetten wij de nodige hulp in.

Missie & visie

Veerkracht Jeugdhulp is er voor elk kind, elke jongere en elk gezin dat ondersteuning of intensieve begeleiding nodig heeft. In samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en de jeugdigen zetten wij de nodige hulp in. Hierin maken we voor elk individu een specifiek passend maatwerkplan om zo goed mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelbehoeften.

Wij bouwen op 3 kernwaarden: veiligheid, verbinding en vertrouwen. Hiermee begeleiden wij het kind, de jongere en/of het gezin in het behalen van de gestelde doelen.

Maatwerk voor iedereen

Veerkracht Jeugdhulp biedt specialistische zorg en werkt volgens een begeleidingstraject dat op maat wordt vormgegeven. Het ‘one size fits none’-principe is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wij bieden geen standaard hulpaanbod, maar kijken samen met elk kind en jongere wat het beste bij hem of haar past.

We beginnen met een intake om de hulpvorm te bepalen die past bij de ontwikkelbehoeften van het kind of jongere. Waar sommige jongeren behoefte hebben aan intensieve begeleiding om uithuisplaatsing te voorkomen, hebben andere jongeren behoefte aan een lichte mate van ondersteuning. Zowel het kind, de jongere als het netwerk of huidige hulpverleners hebben de ruimte om aan te geven wat voor type hulp zij nodig hebben. De hulpverleningsmogelijkheden zijn:

  • Veerkrachtig Thuis: Hiermee wordt ingezet op het voorkomen van uithuisplaatsing door systeemgerichte begeleiders en behandeleren. Dit doen ze samen met het systeem, door hen in hun eigen kracht te zetten en de daarbij benodigde begeleiding en behandeling in te zetten op de gewenste intensiteit.
  • Kleinschalige behandelgroep: Soms laat de situatie niet toe om thuis te blijven wonen. Dan worden de zorg en behandeling gestart of voortgezet op de kleinschalige behandelgroep. Hier wonen maximaal 6 andere cliënten waar 24/7 begeleiding aanwezig is. Op de kleinschalige behandelgroep kunnen jeugdigen zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig, verblijven.
  • Ambulante begeleiding: Dit kan eventueel ingezet worden als nazorg of een andere vorm van ambulante begeleiding op de gewenste leefgebieden.

Trauma-sensitieve werkwijze

Trauma kan een rol gespeeld hebben in het leven van onze jeugdigen. Het ervaren van trauma kan ernstige gevolgen hebben op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren. Daarom hebben we binnen Veerkracht Jeugdhulp veel oog voor de effecten van trauma’s op het gedrag van onze doelgroep. Kinderen met complexe en meervoudige trauma’s hebben vaak moeite met emotie- en agressieregulatie. Hierdoor kan hun gedrag als moeilijk of onhandelbaar worden ervaren. Wij kijken daarom achter het gedrag en vragen niet wat er ‘mis’ is met een jongere, maar vragen wat er met hem of haar is gebeurd.

Systeemgerichte werkwijze

Veerkracht Jeugdhulp werkt middels een systeemgerichte benadering. Hiermee betrekken wij het systeem bij elk traject. Hiermee worden jeugdigen en hun systeem ondersteund door middel van behandeling en begeleiding. De hulpverlener die verbonden is aan de jongeren of het gezin zal zoveel mogelijk worden gematcht aan de hand van de gewenste behoeftes. Het uitgangspunt is om gezinnen in hun eigen kracht te zetten en thuis wonen mogelijk te maken met eventuele systeembegeleiding van ons team bij “Veerkrachtig Thuis”.

Neem vrijblijvend contact op!

Eerst even kennismaken of direct aanmelden? Laat je gegevens achter en wij komen hier spoedig op terug.