Doelgroep


Licht verstandelijke beperking (LVB)

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Passende hulp en woonruimte

Jongeren met een LVB zijn erg afhankelijk van de omgeving en de context waarin zij zich bevinden. Ze hebben vaak last van overvraging en vinden het moeilijk om mee te komen binnen de sociale normen en veeleisende wereld. Bij het uitblijven van de juiste hulp kan de ontwikkeling stagneren. Het aanbieden van een passende woonvorm kan de contextuele en emotionele overvraging verminderen.

Veerkracht Jeugdhulp kan samen met de jongere op zoek gaan naar de woonvorm die bij zijn of haar situatie past. Hiervoor bieden wij diverse mogelijkheden. De eigen situatie, wensen en mogelijkheden staan hierbij centraal.

Ook interessant voor jou

Forensische jongeren

Jongeren met een forensisch profiel zijn in aanmerking gekomen of dreigen in aanmerking te komen met de politie en justitie. Vaak spelen verwaarlozing, trauma, een gebrekkig perspectief, een laag zelfbeeld en het netwerk een grote rol in deze problematiek.

Meer informatie

Kinderen en jongeren

Wij bieden hulp aan deze groep kinderen en/of jongeren die uit een onstabiele of verwaarlozende situatie komen of op verschillende woongroepen zoals de gesloten JeugdzorgPlus instellingen hebben geleefd. Jongeren binnen deze groep hebben geen heftige psychiatrische stoornissen en bevinden zich niet binnen de forensische kaders.

Meer informatie

Complexe casussen

Sommige kinderen en jongeren komen door hun complexe problematiek niet mee met het reguliere hulpaanbod. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op!

Eerst even kennismaken of direct aanmelden? Laat je gegevens achter en wij komen hier spoedig op terug.