Doelgroep


Forensische jongeren

Jongeren met een forensisch profiel zijn in aanraking gekomen, of dreigen in aanraking te komen, met de politie en justitie. Vaak spelen verwaarlozing, trauma, een gebrekkig perspectief, een laag zelfbeeld en het netwerk een grote rol in deze problematiek.

Gecompliceerd profiel

Bij forensische jongeren kan sprake zijn van een licht verstandelijke beperking, moeite om gezag te aanvaarden of moeite om goed contact te houden met hulpverleners. De combinatie van deze problemen en het forensisch profiel van de jongeren kan gecompliceerd zijn. Dit vraagt om een heldere analyse van de ontwikkeling van de jongeren en de forensische kanten van het gedrag.

Ondersteuning bij Veerkracht Jeugdhulp

Veerkracht Jeugdhulp staat voor veiligheid, verbinding, voorspelbaarheid en vertrouwen. Door iedereen maatwerk te bieden en op een persoonlijke manier de jongeren, kinderen en gezinnen bij te staan, helpen wij jongeren zelfstandig op de been te krijgen.

Ook interessant voor jou

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Meer informatie

Kinderen en jongeren

Wij bieden hulp aan deze groep kinderen en/of jongeren die uit een onstabiele of verwaarlozende situatie komen of op verschillende woongroepen zoals de gesloten JeugdzorgPlus instellingen hebben geleefd. Jongeren binnen deze groep hebben geen heftige psychiatrische stoornissen en bevinden zich niet binnen de forensische kaders.

Meer informatie

Complexe casussen

Sommige kinderen en jongeren komen door hun complexe problematiek niet mee met het reguliere hulpaanbod. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op!

Eerst even kennismaken of direct aanmelden? Laat je gegevens achter en wij komen hier spoedig op terug.