Doelgroep


Lees hieronder wie wij een helpende hand kunnen bieden

De hulp van Veerkracht Jeugdhulp is geschikt voor kinderen, jongeren en gezinnen. Bekijk hier de verschillende specifieke doelgroepen waar wij gespecialiseerde zorg voor kunnen leveren.

Gespecialiseerde hulp voor iedere doelgroep

De hulp van Veerkracht Jeugdhulp is geschikt voor kinderen, jongeren en gezinnen. Bekijk hier de verschillende specifieke doelgroepen waar wij gespecialiseerde zorg voor kunnen leveren.

Complexe casussen

Sommige kinderen en jongeren komen door hun complexe problematiek niet mee met het reguliere hulpaanbod. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Lees meer

Kinderen en jongeren

Wij bieden hulp aan deze groep kinderen en/of jongeren die uit een onstabiele of verwaarlozende situatie komen of op verschillende woongroepen zoals de gesloten JeugdzorgPlus instellingen hebben geleefd. Jongeren binnen deze groep hebben geen heftige psychiatrische stoornissen en bevinden zich niet binnen de forensische kaders.

Lees meer

Forensische jongeren

Jongeren met een forensisch profiel zijn in aanmerking gekomen of dreigen in aanmerking te komen met de politie en justitie. Vaak spelen verwaarlozing, trauma, een gebrekkig perspectief, een laag zelfbeeld en het netwerk een grote rol in deze problematiek.

Lees meer

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Lees meer