Hulpaanbod


Bekijk hieronder waarbij Veerkracht Jeugdhulp kan helpen

Veerkracht Jeugdhulp biedt verschillende vormen van hulp, van zorg op locatie tot woonvormen met begeleiding. Bekijk hier ons aanbod en lees verder over de verschillende mogelijkheden.

Bekijk hieronder waarbij Veerkracht Jeugdhulp kan helpen

Veerkracht Jeugdhulp biedt verschillende vormen van hulp, van zorg op locatie tot woonvormen met begeleiding. Bekijk hier ons aanbod en lees verder over de verschillende mogelijkheden.

Vertrouwenspersonen

Sommige kinderen en jongeren komen door hun complexe problematiek niet mee met het reguliere hulpaanbod. Zij zijn door hun ontwikkeling extra kwetsbaar op sociaal emotioneel gebied. Zij hebben daarom behoefte aan extra begeleiding, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Lees meer

Veerkrachtig Thuis

Gezinsondersteuning staat voor een gerichte ondersteuning in de thuissituatie. Wij bieden ambulante hulp aan gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en psycho-educatie. Dit doen wij door opvoedondersteuning aan te bieden, het aanleren van opvoedvaardigheden, structuur aan te bieden en te ondersteunen bij conflicten binnen het gezin.

Lees meer

Kleinschalige Behandelgroep

Veel jongeren die bij ons worden aangemeld komen uit een onveilige woonsituatie of zijn overgeplaatst. Dit kan zorgen voor gevoelens van eenzaamheid, afwijzing, onzekerheid, woede en angst. Veerkracht Jeugdhulp biedt mogelijkheden voor verschillende woonvormen gericht om voor iedereen een fijn en veilig thuis te creëren.

Lees meer

Begeleiding op locatie

Onze begeleiders hebben ieder hun eigen expertise en worden afhankelijk van de ontwikkelbehoefte en problematieken van de jongere ingezet. Samen met de huidige zorgaanbieder, de jongeren en/of het gezin stellen zij samen een begeleidingsplan op gericht op de ontwikkelbehoefte van het kind.

Lees meer

Ambulante hulpverlening

Ambulante zorg (of extramurale zorg) staat voor zorg die gegeven wordt zonder dat er overnachting bij een instelling nodig is. In principe kan de patiënt zelfstandig wonen en kan diegene zelf naar de specialist toe gaan. Dit type zorg is geschikt voor hulpvragen op vooral psychologisch en psychiatrisch gebied.

Lees meer